Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

5. listopad 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznakyZná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

8. říjen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevenceSurfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it? ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

18. září 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukouZarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení? ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?

9. září 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?No?ní pomo?ování u d?tí je zcela b?žným problémem, který zejména u nejmenších d?cek ?eší snad každý rodi?. Nemusí se p?itom jednat rovnou o nemoc, obvykle totiž tento jev vzniká v d?sledku toho, že d?ti ješt? nemají dostate?n? vyzrálé funkce mo?ových cest. O skute?ný problém, který je t?eba ?ešit spoluprací s odborníky, jde až v p?ípad?, kdy už jsou d?ti odrostlejší a nemohou se tohoto zlozvyku zbavit. ÄŚĂ­st dále...


Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

2. září 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasyV jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosmetických p?ípravk?. Existuje i n?kolik osv?d?ených babských rad. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?ní

29. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?níEpilepsie je závažným onemocn?ním, kterým trpí stále v?tší po?et lidí. Projevuje se r?zn? intenzivními záchvaty. Lze tuto nemoc lé?it? A jaké jsou vlastn? její p?íznaky? ÄŚĂ­st dále...


Strana 9 z 33
«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»

Reklama