Ženské nemoci

Ur?ité typy nemocí jsou charakteristické pouze pro n?žn?jší pohlaví. Pat?íte-li mezi n?j i vy, pak vám jist? p?ijdou vhod informace o tom, jak je lé?it.

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

22. prosinec 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?byAni ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku. Číst dĂĄle...Jak lé?it inkontinenci? + Cviky

12. květen 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak lé?it inkontinenci? + CvikyInkontinence je onemocn?ním, které se týká spíše žen, objevuje se však také u muž?. Projevuje se v jakémkoliv v?ku v dosp?losti, u mladých i starších lidí. Vyskytuje se až u poloviny žen. Je to nemoc, která se dá lé?it, k lé?b? p?itom pomohou i jednoduché cviky, které m?žete provád?t doma. Číst dĂĄle...


Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?ba

20. březen 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?baKvasinková infekce je onemocn?ním, které se vyskytuje výhradn? u žen. Jde o infekci, která se projevuje výtoky z pochvy. Doprovází je nep?íjemné sv?d?ní i další p?íznaky. Číst dĂĄle...


Jak na nevolnost v t?hotenství?

17. leden 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak na nevolnost v t?hotenství?Nep?íjemnou sou?ástí období t?hotenství je nevolnost a pocity zvracení. Projevují se zejména v prvních m?sících t?hotenství, a to až u t?í ?tvrtin žen, a to zhruba do ?tvrtého m?síce. Pocity nevolnosti jsou p?itom nej?ast?jší v ranních hodinách, krátce po probuzení. Číst dĂĄle...


Samovolný potrat: P?íznaky a lé?ba

10. prosinec 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

Samovolný potrat: P?íznaky a lé?baVelmi nep?íjemnou záležitostí, která potkává mnoho žen, je samovolný potrat. Má to nejen zdravotní dopad, ale p?sobí to také na psychiku ženy. Pocit, že ztratila nenarozené dít? ješt? p?ed tím, než se vlastn? do t?hotenství po?ádn? vžila, je skute?n? pro mnoho žen a dívek velkou ranou. Číst dĂĄle...


T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

29. říjen 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asnému porodu, zvyšuje se také riziko úmrtí plodu v d?loze. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 2
1 2 » »»