Poradna

Poradna

Odeslat dotaz
JmĂŠno: !
VĂĄĹĄ email: !
OtĂĄzka: !
VĂĄĹĄ dotaz:

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

6. prosinec 2019 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet. Číst dĂĄle...Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

10. říjen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší receptyV podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné. Číst dĂĄle...


Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

4. říjen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to. Číst dĂĄle...


Jak se správn? a zdrav? saunovat?

21. březen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak se správn? a zdrav? saunovat?Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se dozvíte základní rady, jak se správn? saunovat. Číst dĂĄle...


Babské rady na zalehlé uši

26. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Babské rady na zalehlé ušiV jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené? Číst dĂĄle...


Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravé

22. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravéUr?it? jste si všimli, že se u muž? v posledních letech vrací do módy plnovousy, kníry a nejr?zn?jší moderní sest?ihy namísto dokonale oholených hladkých tvá?í. Každý muž, který si nechá nar?st strništ?, by však m?l v?d?t, jak se o vousy má správn? pe?ovat. V opa?ném p?ípad? bude už po n?kolika dnech vypadat jako vagabund a jeho tvá? bude okolí spíše odpuzovat. Pé?e o vousy p?itom není nijak náro?ná. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 14
1 2 3 4 5 » »»