Babské rady na pr?jem: 16 tip?, jak se spolehliv? zbavíte pr?jmu

16. říjen 2013     komentáře (18)  954 objevnĂ˝ch slov

Také se vám ob?as stane, že musíte chodit b?hem jediného dne na toaletu ?ast?ji, než je zdrávo? Pr?jem zná snad každý z nás. jde o nep?íjemnou záležitost, která nám na pár dn? m?že opravdu ztížit každodenní ?innosti, na které jsme zvyklí.

Babské rady na pr?jem: 16 tip?, jak se spolehliv? zbavíte pr?jmuBabské rady na pr?jem: 16 tip?, jak se spolehliv? zbavíte pr?jmu

Také se vám ob?as stane, že musíte chodit b?hem jediného dne na toaletu ?ast?ji, než je zdrávo? Pr?jem zná snad každý z nás. jde o nep?íjemnou záležitost, která nám na pár dn? m?že opravdu ztížit každodenní ?innosti, na které jsme zvyklí.

Co je to pr?jem

Pr?jem m?že mít mnoho p?í?in. Jedná se o stav, kdy je pot?eba se vyprázdnit vícekrát za den, minimáln? t?ikrát. Stolice je p?i pr?jmech ?idší nežli obvykle.

Akutní pr?jem

Dá se rozlišovat pr?jem akutní, který je sice velmi intenzivní ( na záchod chodíte prakticky neustále), ovšem v?tšinou odezní b?hem n?kolika hodin, maximáln? dn?. Jeho p?í?ina ne?ast?ji tkví v infek?ní nákaze, zp?sobené nap?íklad konzumací zkažených potravin apod.

Chronický pr?jem

Druhým typem je chronický pr?jem. Ten trvá déle, klidn? i n?kolik týdn?. V tomto p?ípad? ani babské rady na pr?jem nepomáhají a je pot?eba zajít k léka?i, který provede d?kladné vyšet?ení, zjistí pravou p?í?inu a následn? stanoví lé?bu.

Babské rady

Pokud se jedná o pr?jem spíše akutního rázu, babské rady obvykla dokonale zabírají. Jsou totiž mnohokrát osv?d?ené. Každému z vás samoz?ejm? m?že vyhovovat jiná lé?ba.

1. ?aj se solí

Uva?te si ?erný ?aj, zhruba 2-3 dl. Do n?j pak p?idejte malou lži?ku soli a zamíchejte. Ne?ekejte žádný chu?ový zázrak, ovšem tento postup je pom?rn? ú?inný.

2. He?mánkový ?aj

Ud?lejte si ?aj z he?mánku. He?mánek p?sobí velmi pozitivn? na zažívací systém a trávicí ústrojí, které dokáže zklidnit.

3. Sypký ?aj

Do úst si dejte trochu sypaného ?erného ?aje, spolkn?te jej a po chvilce zapijte ?istou vodou.

4. Bor?vky

Velmi osv?d?eným receptem na pr?jem je konzumace bor?vek. M?že jít o naše klasické lesní bor?vky, ale i p?stované kanadské bor?vky. Krátce po jejich konzumaci už ur?it? nebude vaše stolice tak ?ídká.

5. Jable?ný mošt

Jable?ný mošt z?e?te trochou vody a pijte jej pr?b?žn? každou p?lhodinu.

6. Jablka

Jablka pomáhají nejen ve form? moštu, ale také samotná. Ideální je, pokud si je p?ed konzumací nastrouháte, t?lo je pak lépe a rychleji stráví.

7. ?aj z malinových list?

Na jeden šálek ?aje použijte zhruba jednu polévkovou lžíci usušených malinových list?. Pijte minimáln? t?ikrát denn?.

8. Suchá rýže

Proti pr?jmu dob?e p?sobí i konzumace samotné va?ené suché bílé rýže, tedy bez jakýchkoliv p?ísad. Ideáln? ji jezte po menších dávkách, vždy zhruba po dvou hodinách.

9. Rýže s tymiánem

K odstran?ní pr?jmu m?žete do rýže p?idat také trochu tymiánu.

10. Banány

Banány obsahují draslík. P?i pr?jmu t?lo ztrácí vydatné množství draslíku b?hem vylu?ování stolice, proto je jeho zvýšený p?ísun d?ležitý. Posta?í, pokud si dáte dva až t?i banány za den.

11. Jogurt

B?hem pr?jmu zkuste sníst také jogurt, musí ovšem obsahovat takzvané živé kultury. Sta?í jedno až dv? balení denn?.

12. Nejezte tu?ná jídla

Tu?ná jídla b?hem pr?jmu rozhodn? vynechejte. Stejn? tak logicky jídla, která jsou smažená.

13. Vývar

Pr?jem zmírní i silný vývar z hov?zího masa, p?ípadn? i další druhy polévek. Ty ovšem musejí mít spíše ?idší strukturu.

14. Sušené švestky

Ú?inkují podobn? jako bor?vky. Je možné je ale také nechat p?es noc namo?it, ráno pak oh?át a konzumovat za tepla.

15. Š?áva ze zelí

Syrovou š?ávu ze zelí pijte s p?estávkami po menších dávkách. Nic chutného, ale pom?že to.

16. K?en s cibulí

Smíchejte ?erstvý k?en s nakrájenou cibulí. Pomáhá také p?i lé?b? ch?ipky a nachlazení.

Jak dlouho to potrvá?

P?íprava babských ingrediencí na pr?jem je vždy otázkou pár minut. Samotného pr?jmu se pak obvykle zbavíte b?hem dvou až t?í dn?.

Pokud potíže p?etrvávají týdny, bude nejspíše problém závažn?jší. V tomto p?ípad? ur?it? navštivte léka?e.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.04 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 48x


Přidat komentář (18)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

sluní?ko

pátek, 23. prosinec 2016
07:51

to tereza:Tereza.ty jsi n?jak moc chytrá


Napsal: sluní?ko [OdpovÄ›dÄ›t]

Majka

sobota, 23. září 2017
20:50

Taky jsem byla moc, moc spokojená s hidrasecem. Po vyzkoušení enterolu, který mi v?bec nezabral jsem ráda, že jsem narazila na hidrasec.


Napsal: Majka [Odpovědět]

Jana

sobota, 7. říjen 2017
22:29

A hidrasec ú?inkuje líp jak t?eba enterol ?


Napsal: Jana [Odpovědět]

Karolína

sobota, 21. říjen 2017
22:48

To je Jano individuální. Já mám vyzkoušený pouze hidrasec a nem?nila bych.


Napsal: Karolína [OdpovÄ›dÄ›t]

Hanka

neděle, 22. říjen 2017
21:18

švestky jsou parádní, ale když už to trvá déle, je možná dobré kusit probiotika jak píšouhttps://nejzdravejsi.cz/co-pomaha-na-prujem/ a hlavn? hodn? pít


Napsal: Hanka [Odpovědět]

Petra

neděle, 29. říjen 2017
20:12

Se st?evními problémy skv?lé pomáhá ?aj z lískových list?. O jeho ú?incích jsem se do?etla nahttps://www.eushops.cz/blog/liska-obecna a jelikož máme lískový strom na zahrad?, hned jsem to vyzkoušela a sama jsem byla p?ekvapená, jak rychle zabral :)


Napsal: Petra [Odpovědět]

Inna

pátek, 17. březen 2017
22:25

Mn? teda vždycky pomohl Hidrasec.


Napsal: Inna [Odpovědět]

Petra

sobota, 25. listopad 2017
23:02

Co jsem se dívala, tak hidrasec je na tom co se tý?e složení velice dob?e a je opravdu šetrný hwww.pilulka.cz/hidrasec-100mg-tvrde-tobolky-por-cps-dur-10x100mg


Napsal: Petra [Odpovědět]

Trojský

sobota, 17. březen 2018
21:06

Sušené plody ARONIE ( k sehnání n?kolikrát do roka nap?. v Lidlu sa?ek/cca 25K?.
Sta?í 10kuli?ek/den, opláchnout a pomalu rozžvýkat. Zastavují pr?jem, pokud ne, minimáln? doplní t?lu ztracené minerály, vitamíny a další cenné látky viz. níže

Aronie obsahují velké množství vitamín?, minerál? a biologicky aktivních látek. Vedle cukru (glukóza, sacharóza, fruktóza) obsahují pektin (gelující vlastnosti), vitamíny A a C, vitamíny skupiny B (B1, B2, B6), vitamíny E, F, K a flavonoidy, minerály (železo, m??, bor, mangan, molybden, fluor). ?erný je?áb je bohatý na látky, které stimulují imunitní systém, chrání proti r?zným infekcím a nemocem, posiluje st?ny kapilár a p?sobí proti chudokrevnosti.


Napsal: Trojský [OdpovÄ›dÄ›t]

Sabina

pondělí, 26. březen 2018
09:39

Holky co je to ten hidrasec dekuju za rady


Napsal: Sabina [Odpovědět]

Majakovarova1744

pondělí, 25. červen 2018
20:32

Dobrý den,
Mám takový problém mám strach ze zvracení a nevím co s tím poradíte mi. Nebo mám zajít k psycholožce ? 😮 D?kuji za odpov?? Ková?ová


anonim

ÄŤtvrtek, 5. prosinec 2013
14:28

ty vole jak ud?lat abych šel aspon na vte?inku ze záchodu


Napsal: anonim [Odpovědět]

Majakovarova1744

pondělí, 25. červen 2018
20:33

Dobrý den,
Mám takový problém mám strach ze zvracení a nevím co s tím poradíte mi. Nebo mám zajít k psycholožce ? 😮 D?kuji za odpov?? Ková?ováto anonim: Zavoláš si n?koho 😂


rádce

neděle, 27. prosinec 2015
01:30

str? si do prdele špunt. hovna z?stanou p?kn? v prdeli a ty budeš mít klid. do doby n?ž ti exploduje prdel


Napsal: rádce [OdpovÄ›dÄ›t]

Lenka

sobota, 15. ÄŤervenec 2017
22:07

A hidrasec je voln? dostupný v lékárn? nebo na p?edpis ?


Napsal: Lenka [Odpovědět]

Biopron Forte

ĂşterĂ˝, 23. srpen 2016
11:39

No na b?havku rozhodn? doporu?uji Biopron Forte. Rozhodn? je to dobrý lék a pomáhá i v zahrani?í.


Napsal: Biopron Forte [Odpovědět]

tereza

neděle, 23. říjen 2016
04:30

Vy jste nejak chytry prujem se da lecit taky zivocisnim uhlim takže si vemte zivocisne uhli vy tupouni


Napsal: tereza [Odpovědět]

Alena

pondělí, 21. srpen 2017
20:45

Tak osobn? m?žu ?íct, že z babských rad mi nepomohlo v?bec, ale v?bec nic, takže jsem stejn? musela p?ejít na léky a nejrychleji mi zabral hidrasec.


Napsal: Alena [Odpovědět]