Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

6. prosinec 2019 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet. ÄŚĂ­st dále...Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

10. říjen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší receptyV podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné. ÄŚĂ­st dále...


Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

4. říjen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to. ÄŚĂ­st dále...


3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

26. září 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinkuJitrocel kopinatý pat?í v našich kon?inách mezi hojn? rozší?ené bylinky. Není proto v?bec složité si jej nasbírat a ud?lat z n?j lé?ivé nápoje a p?ípravky, které se obejdou bez zbyte?ných chemikálií. O tom už dob?e v?d?ly naše babi?ky a prababi?ky. V dnešním ?lánku se dozvíte n?kolik recept?, které vám pomohou p?i kašli i dalších onemocn?ních. ÄŚĂ­st dále...


Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

12. září 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalkyBazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli? ÄŚĂ­st dále...


Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

29. březen 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti tetanu. Jako jediné nás provází prakticky celým životem. ÄŚĂ­st dále...


Strana 1 z 33
1 2 3 4 5 » »»

Reklama