Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak lé?it cestovatelský pr?jem?

29. říjen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it cestovatelský pr?jem?Pr?jmová onemocn?ní m?žeme d?lit do n?kolika skupin podle faktor?, na jejichž základ? vznikají. Pokud rádi cestujete do exotických krajin, kde panují jiné klimatické i hygienické podmínky než u nás, už jste se možná setkali s takzvaným cestovatelským pr?jmem. O co jde, jak jej lé?it a jak se mu vyhnout? Dozvíte se v dnešním ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

23. říjen 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocíMed jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními. ÄŚĂ­st dále...


Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

16. říjen 2015 - Rubrika: Poradna

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ekZdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Atopický ekzém u d?tí

24. srpen 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Atopický ekzém u d?tíAtopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, apod. Atopie je tedy projevem alergie a je dána geneticky. Pokud atopickým ekzémem trpí oba rodi?e, je až 80% pravd?podobnost, že dít? bude mít tytéž problémy. Je-li nemocí postižen pouze jeden z rodi??, pravd?podobnost se snižuje zhruba na 50%. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemoci

14. ÄŤervenec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemociK lé?b? r?zných mén? závažných onemocn?ní i jako preventivní dopln?k stravy b?žn? slouží celá ?ada rostlin. Jednou ze stále oblíben?jších je hlíva úst?i?ná. ÄŚĂ­st dále...


Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

7. ÄŤervenec 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + PrevenceŽloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í. ÄŚĂ­st dále...


Strana 4 z 33
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Reklama