Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

23. říjen 2015     komentáře (0)  542 objevnĂ˝ch slov

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Pro? je med lé?ivý?

Med je zdrojem celé ?ady vitamín?. Jedná se zejména o vitamíny B1, B2, B3 a C. Možná si ?íkáte, že je p?eci složen z cukru, který není zdravý. Jde ale o cukry jednoduché, které jsou naopak lidskému organismus prosp?šné. Navíc obsahuje i bílkoviny, aminokyseliny. Je tak zdrojem d?ležitých látek, které posilují imunitu a p?i onemocn?ních napomáhají k rychlejšímu uzdravení.

Jaké jsou ú?inky medu?

Med díky obsahu železa podporuje krvetvorbu. Cukry pro zm?nu p?ispívají k rovnováze nervové soustavy. Trochu sladkého a hned máte lepší náladu a zklidníte si pošramocené nervy. Pomáhá zmírnit stres a nervozitu, ale také nap?íklad odstranit nespavost.

Svým složením je užite?ný rovn?ž jako p?írodní antioxidant, který t?lu pomáhá zbavit se škodlivých látek.

V neposlední ?ad? dokáže srovnat hladinu krevního tlaku, p?ispívá ke správné funkci srdce a cév.

Mezi tradi?ní babské rady pat?í ta, kdy je med používán p?i popáleninách a dalších poran?ní k?že. Sta?í jej nanést na postižené místo a nechat po n?jakou dobu p?sobit.

Na co med pomáhá?

Med se dá v kombinaci s b?žnými léky použít na mnoho onemocn?ní. Užívá se samotný, p?ípadn? jako p?ísada do r?zných domácích lé?ivých recept?.

Nemoci, p?i kterých je vhodné použít med:

  • Zán?ty – zán?t o?í, úst, zán?t mandlí
  • Zahlen?ní
  • Kašel
  • Rýma, nachlazení
  • Ch?ipka
  • Ztráta hlasu
  • Popáleniny
  • Nespavost

Kolik stojí med?

Cena medu je rok od roku jiná, záleží na tom, jaká byla sezona. V letošním roce 2015 se dle ?SÚ pohybovala cena medu kolem 168K?/kg.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

Jitrocel kopinatý pat?í v našich kon?inách mezi hojn? rozší?ené bylinky. Není proto v?bec složité si jej nasbírat a ud?lat z n?j lé?ivé nápoje a p?ípravky, které se obejdou bez zbyte?ných chemikálií. O tom už dob?e v?d?ly naše babi?ky a prababi?ky. V dnešním ?lánku se dozvíte n?kolik recept?, které …

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?


Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné.

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!