Poradna

Poradna

Jak omezit pití alkoholu?

14. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak omezit pití alkoholu??eši pat?í k v?bec nejv?tším konzument?m alkoholu na sv?t?, v pití piva jsme v?bec „nejlepší“. S tím ale souvisí i problém zvaný alkoholismus. V p?ípad?, že pijete ?asto, m?žete se postupn? dostat do fáze, kdy už alkohol nezvládáte. Projeví se to v osobním život?, v práci a hlavn? na vašem zdraví. Poci?ujete-li první p?íznaky alkoholismu, je na ?ase s pitím úpln? p?estat, nebo alkohol alespo? omezit. Číst dĂĄle...


Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

8. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využítTeplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esnosti m??ení, ale také podle zp?sobu užití a rychlosti m??ení. Číst dĂĄle...


4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

3. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

4 zp?soby, jak se provádí depilace nohouChcete mít dokonale hladké nohy. Pak byste dámy m?ly v?d?t, jak na to. Depilace nohou se dá provád?t n?kolika zp?soby. Pominu-li oby?ejné vytrhávání chloupk? pinzetou, jsou v zásad? 4 možnosti, jak provést depilaci nohou. Číst dĂĄle...


Jak na vosí bodnutí?

30. červen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na vosí bodnutí?Bodnutí vosou pat?í k ?astým letním p?íhodám. Snadno se stane, že vosu podráždíte a ona se vám odm?ní tím, že do vás bodne svoje žihadélko. V p?ípad?, že se tak stane, je dobré v?d?t, jaký postup zvolit, aby vás vosí bodnutí zbyte?n? nepotrápilo. Číst dĂĄle...


Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

27. červen 2014 - Rubrika: Poradna

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránitKomá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních atp. Lze se jim v?bec n?jak bránit a existují n?jaké zaru?ené tipy, jak je ú?inn? odpudit? Odpov?? na tyto otázky se dozvíte na následujících ?ádkách. Číst dĂĄle...


Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

17. červen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení. Číst dĂĄle...


Strana 5 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»