Poradna

Poradna

Babské rady na záchvat žlu?níku

19. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Babské rady na záchvat žlu?níkuŽlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobné žlu?níkové záchvaty i jako preventivní opat?ení v??i nim však mohou sloužit následující babské rady. Číst dĂĄle...


Jak nahodit vykloubené rameno? + Lé?ba

11. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak nahodit vykloubené rameno? + Lé?baVykloubené rameno je pom?rn? ?astým jevem zejména u sportovc?, m?že však potkat prakticky kohokoliv z vás. Sta?í nap?íklad, abyste uklouzli na náledí a praštili sebou ramenem o zem. N?kdy jde pom?rn? lehce navrátit zp?t. Pokud však nemáte zkušenosti, p?ípadn? vás tíží velká bolest, je vždy nutné navštívit léka?e. Číst dĂĄle...


Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

16. listopad 2015 - Rubrika: Poradna

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve 2 variantách. Číst dĂĄle...


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

2. listopad 2015 - Rubrika: Poradna

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak nᚠorganismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na slune?ním svitu si jen t?žko nacházejí ?as. Sv?tlo je p?itom pro lidský organismu velmi d?ležité. Proto se v poslední dob? zvyšuje zájem o takzvanou lé?bu sv?tlem. Číst dĂĄle...


Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

16. říjen 2015 - Rubrika: Poradna

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ekZdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku. Číst dĂĄle...


Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemoci

14. červenec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemociK lé?b? r?zných mén? závažných onemocn?ní i jako preventivní dopln?k stravy b?žn? slouží celá ?ada rostlin. Jednou ze stále oblíben?jších je hlíva úst?i?ná. Číst dĂĄle...


Strana 2 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»