Poradna

Poradna

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

10. červen 2015 - Rubrika: Poradna

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad? Číst dĂĄle...


Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

8. červen 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukouTrápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“. Číst dĂĄle...


Jak lé?it štípance od komár??

22. květen 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it štípance od komár??V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se ú?inn? bránit proti komár?m a dalšímu hmyzu. Ani p?i použití kvalitních repelent? ?i babských rad však nikdy nemáte jistotu, že vás komá?i nepoštípou. V okamžiku, kdy se na t?le objeví otok, existuje n?kolik možností, jak jej rychle zmírnit a zabránit i nep?íjemnému sv?d?ní. Číst dĂĄle...


Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

17. duben 2015 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobujíK nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit. Číst dĂĄle...


Jak na detoxikaci organismu melounem?

19. prosinec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na detoxikaci organismu melounem?Zbavit t?lo toxických látek, které jej zat?žují, nemusí být tak náro?né a nep?íjemné. Jedním z ú?inných zp?sob?, jak odstranit z t?la škodliviny, je melounová detoxikace. Číst dĂĄle...


Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

2. září 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasyV jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosmetických p?ípravk?. Existuje i n?kolik osv?d?ených babských rad. Číst dĂĄle...


Strana 3 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»