Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak na úpal a úžeh?

24. červen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na úpal a úžeh?B?hem letních veder je pot?eba si hlídat dobu pobytu na sluní?ku a dodržovat pitný režim. V opa?ném p?ípad? se m?že stát, že se u vás projeví p?íznaky úpalu nebo úžehu. Ob? tato onemocn?ní mají souvislost s p?eh?átím organismu. Číst dĂĄle...


RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nos

5. červen 2014 - Rubrika: Nemoci

RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nosI v letním období, kdy venku panují vedra, vás m?že zastihnout nachlazení ?i rýma. Jedním z p?íznak? t?chto onemocn?ní je ucpaný nos. Číst dĂĄle...


Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

4. červen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na citlivé zuby: domácí lé?baZvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí. Číst dĂĄle...


Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

13. květen 2014 - Rubrika: Nemoci

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?baKrev v mo?i neboli hematurie, je stavem, který m?že být vyvolán z celé ?ady p?í?in. V n?kterých p?ípadech nejde o nic závažného a ?lov?k p?ítomnost krve v mo?i prakticky ani nepozná. V ur?itých situacích ale indikuje daleko závažn?jší onemocn?ní a je pot?eba jej urychlen? ?ešit se svým léka?em. Číst dĂĄle...


?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

5. květen 2014 - Rubrika: Nemoci

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínuZán?t kr?ních mandlí je virovým onemocn?ním. V p?ípad? závažn?jšího charakteru, kdy je nemoc ozna?ována jako angína, je vždy dobré zajít k léka?i, který p?edepíše vhodné léky. Na kr?ní mandle se však dají použít i nejr?zn?jší domácí recepty. Číst dĂĄle...


Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

25. březen 2014 - Rubrika: Nemoci

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ videoZejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století. Číst dĂĄle...


Strana 5 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»