RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nos

5. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  626 objevnĂ˝ch slov

I v letním období, kdy venku panují vedra, vás m?že zastihnout nachlazení ?i rýma. Jedním z p?íznak? t?chto onemocn?ní je ucpaný nos.

Zdroj: prozdravi.czZdroj: prozdravi.cz

I v letním období, kdy venku panují vedra, vás m?že zastihnout nachlazení ?i rýma. Jedním z p?íznak? t?chto onemocn?ní je ucpaný nos.

Ve chvíli, kdy se tento problém objeví, zhoršuje se dýchání. Pokud problém s ucpaným nosem v?bec ne?ešíte, m?že to být velmi obt?žující a zdlouhavá záležitost, která vás potrápí klidn? i celý týden. Abyste si zajistili rychlou úlevu, využijte ú?inný bylinný p?ípravek RymaStop Dr.Weiss, který je ve form? spreje. Krom? n?j vyzkoušejte i další zp?soby, jak na ucpaný nos.

Složení RymaStop Dr.Weiss

Nosní spray RymaStop Dr. Weiss je založen na ?ist? p?írodní bázi, obsahuje totiž ú?inné látky a výtažky z n?kolika bylinek.

Bylinky, které obsahuje:

  • M?sí?ek léka?ský
  • Sv?tlík léka?ský
  • Blahovi?ník kulatoplodý
  • Jitrocel kopinatý
  • ?eb?í?ek obecný
  • Violka vonná
  • Lípa srd?itá
  • Bez ?erný

Jak RymaStop pomáhá?

Nosní spray RymaStop užívejte p?i obtížích s ucpaným nosem, který doprovází problémy s dýchacími potížemi, nachlazením ?i ch?ipkou.

P?ípravek díky svému složení pomáhá snížit tvorbu hlen?, díky ?emuž se nos mén? ucpává. Nosní sliznice je stahována, ?ím sekrece hlen? snižuje.

Krom? toho má i preventivní protizán?tlivé ú?inky a p?ispívá k rychlé regeneraci nosní sliznice. Ta je výtažky z bylinek p?irozen? zvlá?n?na a hydratována, což vede k jejímu rychlému zklidn?ní.

Jak spray používat?

Lahvi?ka p?ípravku má na vrcholu malou pumpi?ku. Tu sta?í jednoduše stla?it a kapky se uvolní do nosu. Spray aplikujte tak, že lehce zakloníte hlavu a do každé nosní dírky si vst?íknete zhruba dv? dávky stla?ením pumpi?ky.

Jak dlouho lé?ba potrvá?

K uvoln?ní ucpaného nosu by m?lo dojít prakticky okamžit?. Záleží však na síle nachlazení.

Jaké budou náklady?

RymaStop Dr.Weiss po?ídíte v 30 ml balení za 108 K?. Toto balení rozhodn? nespot?ebujete naráz, vydrží vám i pro p?ípadné pozd?jší obtíže.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.83 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

15 trik?, jak na ucpaný nos

15 trik?, jak na ucpaný nos

Ucpaný nos vás m?že potrápit i ve chvíli, kdy zrovna nejste nachlazeni, nemáte rýmu. Dýchací cesty se ucpou a samotné dýchání skrz nos je pak problematické. Pokud zrovna nechcete hned b?hat do lékárny pro p?ípravek, máte spoustu možností, jak nosní dírky uvolnit tak, abyste mohli op?t problém? dýcha…

7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.


7 tip? jak se úsp?šn? zbavit chrápání a doporu?ené léky proti chrápání

7 tip? jak se úsp?šn? zbavit chrápání a doporu?ené léky proti chrápání

Mnozí z nás si teprve až po upozorn?ní od partnera uv?domí, že b?hem noci chrápou. Každodenní chrápání je velmi nep?íjemné hlavn? pro ostatní osoby, které spí ve vašem okolí.

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e. Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha v…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!