Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínu

5. květen 2014 - Rubrika: Nemoci

?ím lé?it zán?t kr?ních mandlí: Babské rady na angínuZán?t kr?ních mandlí je virovým onemocn?ním. V p?ípad? závažn?jšího charakteru, kdy je nemoc ozna?ována jako angína, je vždy dobré zajít k léka?i, který p?edepíše vhodné léky. Na kr?ní mandle se však dají použít i nejr?zn?jší domácí recepty. ÄŚĂ­st dále...


Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

2. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní svaly posilovat pomocí jednoduchých cvik?. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit kruhy pod o?ima? P?í?iny a rychlá pomoc

25. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát. ÄŚĂ­st dále...


Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

22. duben 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + receptPelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?ní

15. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?níImpetigo je kožním onemocn?ním. Není p?íliš ?asté, tudíž mnozí z vás nejspíše ani netuší, co je to vlastn? za nemoc a jak se projevuje. ÄŚĂ­st dále...


Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

8. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrnJaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky. Možná o tom ani nevíte a už se u vás také vyskytly. Jak vypadají a jak se dají lé?it? ÄŚĂ­st dále...


Strana 16 z 33
«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»

Reklama