Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

22. duben 2014     komentáře (0)  440 objevnĂ˝ch slov

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.

Co se využívá z pely?ku?

Pro p?ípravu ?aje z pely?ku se používá jeho na?. Lístky bylinky je vhodné sbírat p?ed tím, než rostlina za?n? kvést, tedy v letním období – ?ervenci až srpnu. Po sesbírání je nejlepší listy usušit.

Jaké má pelyn?k pravý ú?inky?

Pelyn?k obsahuje ú?inné látky, proto pat?í k oblíbeným bylinkám v tradi?ním lidovém lé?itelství. Napomáhá ke správné funkci trávicího ústrojí a jeho žláz. Dále p?ispívá ke stimulaci funkce žlu?níku a dvanácterníku. P?i vhodné aplikaci tak p?ispívá ke zlepšení trávení. ?lov?k dostává chu? k jídlu.

O pely?ku lze tvrdit také to, že pomáhá i r?zných onemocn?ních – od nadýmání až po ch?ipku.

P?i jakých nemocech pelyn?k pomáhá:

  • Potíže s trávením
  • Nemoci žaludku
  • Nadýmání
  • Onemocn?ní jater
  • Ch?ipka
  • Nachlazení
  • Nespavost

Jak p?ipravit ?aj z pely?ku?

Nej?ast?jší formou užívání pely?ku je pití ?aje. Recept je následující:

Sušený pelyn?k budete pot?ebovat asi v množství ?ajové lži?ky na jeden šálek ?aje. Zalijte jej horkou vodou a nechte asi p?t až deset minut vylouhovat. Následn? ?aj sce?te, aby došlo k odstran?ní bylinky.

Vzhledem k tomu, že ?aj z pely?ku je sám o sob? výrazn? ho?ký a není tudíž tak chutný, doporu?uji jej alespo? lehce osladit. Užívejte ho spíše kratší dobu, není nutné jej pít jako prevenci každý den, to by bylo spíše na škodu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.86 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 7x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve…

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!