Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

12. září 2016     komentáře (1)  657 objevnĂ˝ch slov

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?

Pro? používat bazalku?

Bazalka praví je lé?ivou bylinkou, jejíž ú?inky znali už v dobách starov?ku v Egypt?. Dodnes je v mnoha zemích používaná jako p?ísada do jídel. Zárove? se z ní d?lají i lé?ivé ?aje a oleje. Obsahuje totiž silice, t?ísloviny a flavonoidy, které jsou ú?innými látkami p?i r?zných onemocn?ních. Krom? toho má také pom?rn? vysoký obsah železa. Tyto látky jsou obsažené p?edevším v nati.

?aj z bazalky

P?íprava ?aje z bazalky pravé je velmi jednoduchá, b?hem chvilky dostanete lahodný nápoj, který vám pom?že t?eba v okamžiku, kdy trpíte nespavostí a únavou. Krom? toho p?sobí pozitivn? také p?i zán?tu žaludku, pomáhá vylé?it kašel a nachlazení, p?sobí pozitivn? i p?i nadm?rném nadýmání.

Co je pot?eba:

  • 1 lžíce bazalky pravé
  • Vroucí voda

Na p?ípravu použijte sušenou bylinku. Sušení nat? se provádí tak, že ji necháte uschnout na teplém, stinném míst? a poté ji nadrtíte, nasypete do sklenice a skladujete v temnu a suchu.

Odm??te si zhruba 1 lžíci sušené bazalky a nasypte ji do šálku. Zalijte vroucí vodou a nechte po dobu cca 5 – 10 minut vylouhovat.

Poté nápoj sta?í scedit a pít ješt? za horka. Konzumujte 2 – 3 denn?, ideáln? vždy p?ed jídlem ?i p?ed tím, než jdete spát.

Odvar z bazalky

Používá se jako kloktadlo zejména p?i bolestech zub?.

Co je pot?eba:

  • 2 lžíce sušené bazalky
  • Voda

Do hrnku vsypte 2 lžíce sušené bazalkové nat?, zalijte vodou a pova?te 15 – 20 minut. Poté odvar sce?te a nechte vychladit. Vychladlý odvar kloktejte 2 – 3krát denn?.

Krom? bolesti zub? je možné tento odvar používat také nap?íklad ve chvíli, kdy vás bolí v krku.

Bazalková koupel

Ú?inné látky bazalky pravé p?sobí pozitivn? proti únav?. Proto je dobré si ?as od ?asu dop?át speciální bazalkovou koupel.

Co je pot?eba:

  • Bazalkový ocet
  • Voda

Bazalkový ocet se b?žn? používá do salát? jako zálivka. M?žete jej ale rovn?ž použít práv? do koupele. Jeho p?íprava je snadná. Litr zah?átého vinného octa nalijete do sklenice, do které si p?ed tím naložíte ?erstvé bazalkové listy. Sm?s pak necháte 2 týdny vylouhovat, následn? scedíte a nalijete zp?t do uzavíratelné nádoby.

Na koupel vám sta?í cca 2 – 3 lžíce p?ipraveného bazalkového octa, který p?ilijete do vany s horkou vodou.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období …

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to…


Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Kaylene

ÄŤtvrtek, 20. duben 2017
08:59

Generika in deutschland rezeptfrei kaufen und online bestellen ohne rezept paypal, online
auf rechnung bestellen und auch generika nebenwirkungen, kaufen apotheke osterreich.
Generika preis schweiz und ohne rezept online,
sirup rezeptfrei und auch wien apotheke, turkei preis.