Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

10. říjen 2016     komentáře (0)  841 objevnĂ˝ch slov

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.

Tymiánový sirup

Tymián obecný je rostlinou, která se používá nejen jako ú?inná bylinka proti kašli, ale také p?i dalších onemocn?ních dýchacích cest. Je to dáno tím, že funguje doslova jako p?írodní antibiotikum.

Co je pot?eba:

 • 10g sušeného tymiánu
 • 250ml vody
 • 200g krystalového cukru

Postup p?ípravy

Pokud nemáte k dispozici vlastnoru?n? nasušený tymián, není problém ho dnes po?ídit v baleních v obchodech. 100G balení vás vyjde na zhruba 25 K?.

V rámci p?ípravy si nejprve do kastr?lku nalijte vodu. Do ní vsypte cukr a nechte pova?it zhruba 15 – 20 minut. Poté kastr?lek sejm?te ze sporáku a p?idejte sušený tymián. Nechte jej ve vod? vylouhovat, dokud sm?s zcela nevychladne. Pak sirup p?elijte do skleni?ky a pe?liv? uzva?ete.

Použití sirupu

Tymiánový sirup je p?i kašli ?i nachlazení vhodné používat 5x denn? (p?ed ?i po jídle). Vždy posta?í jedna ?ajová lži?ka.

Jitrocelový sirup

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t o lé?ivých ú?incích jitrocele kopinatého. Krom jiného je díky vysokému obsahu vitamín? ( hlavn? vitamínu C) ideální práv? ve chvíli, kdy trpíte záchvaty kašle.

Co je pot?eba:

 • Listy jitrocele
 • Krystalový cukr
 • Postup p?ípravy

Postup p?ípravy

?erstvé lístky jitrocele natrhejte na drobn?jší kousky a naskládejte do p?ipravené ?isté uzavíratelné sklenice. Poté, co navršíte jitrocel do výšky asi 1 cm, posypte jej cukrem. Jako alternativu k cukru je možné použít med. Vše opakujte, dokud nedojde k úplnému napln?ní sklenice.

Sklenici pak uzav?ete a nechte zhruba 10 dní na teplém a suchém míst?. Poté tekutinu sce?te a slijte do menší sklenice.

Použití sirupu

Použití je stejné jako v p?ípad? tymiánového sirupu, tedy po jedné lži?ce 5x denn?.

Medový sirup

Zdaleka nejjednodušším receptem, který vám pom?že v boji proti kašli, je medový sirup. Jeho p?íprava je extrémn? rychlá a jednoduchá.

Co je pot?eba:

 • Med
 • Citron

Postup p?ípravy

Do misky si dejte n?kolik lžic medu. Poté už jen sta?í p?idat š?ávu z vyma?kaného citronu. Vše d?kladn? promíchejte a máte hotovo.

Smrkový sirup

K p?íprav? tohoto sirupu musíte zajít do lesa. Pot?ebujete totiž nasbírat mladé smrkové výhonky, které jsou základem receptu. A pro? práv? smrkové výhonky? Možná netušíte, že obsahují významné množství vitamínu C, jehož zvýšené množství je vhodné do organismu dostat p?i onemocn?ních typu kašle ?i nachlazení.

Co je pot?eba:

 • Smrkové výhonky
 • Krystalový cukr
 • Citron

Postup p?ípravy

Výhonky ze smrku nejprve d?kladn? omyjte vodou. P?i sb?ru je vhodné se zam??it na smr?ky, které jsou mimo civilizaci, daleko od silnic.

Do ?isté uzavíratelné sklenice vložte vrstvu omytých výhonk?, kterou následn? zasypte cukrem a polijte ?erstvou citronovou š?ávou. Vše opakujte až do napln?ní sklenice. Tu pak nechte po dobu cca 14 dní na suchém a teplém míst?. Pak sm?s sce?te a nalijte do menší sklenice. Skladování provád?jte na chladném míst?.

Použití sirupu

Na lé?bu kašle vám sta?í 1 lžíce denn?, ideáln? po ránu. M?žete ho použít i jako p?ísadu do ranního ?aje. Nahradí oby?ejný cukr ?i med.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?

Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?

V rámci zdravotního životního stylu se dá do jídelní?ku za?adit také sirup ze zázvoru a k?enu. Zejména ženy jej ocení, p?i pravidelné konzumaci totiž m?že výrazn? p?isp?t ke snížení p?ítomnosti tuk? v t?le.

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období …


?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to…

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!