Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?ba

14. září 2013 - Rubrika: Prevence

Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?baZubní kámen poznáte podle toho, že jsou zuby v blízkosti dásní zažloutlé, v horším p?ípad? dokonce zabarvené až do hn?da. ÄŚĂ­st dále...


Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

13. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparuOpar je bolestivou nemocí, která se vyskytuje ve form? malých puchý?k?. Nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti rt?, m?že se však objevit také u o?ních ví?ek, kde je obzvlášt? nep?íjemný. V neposlední ?ad? se pak opary objevují také u genitálií. Nemoc je nakažlivá, a to až do doby, než dojde k úplnému vyschnutí puchý?k?. ÄŚĂ­st dále...


Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

12. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce. ÄŚĂ­st dále...


15 trik?, jak na ucpaný nos

11. září 2013 - Rubrika: Poradna

15 trik?, jak na ucpaný nosUcpaný nos vás m?že potrápit i ve chvíli, kdy zrovna nejste nachlazeni, nemáte rýmu. Dýchací cesty se ucpou a samotné dýchání skrz nos je pak problematické. Pokud zrovna nechcete hned b?hat do lékárny pro p?ípravek, máte spoustu možností, jak nosní dírky uvolnit tak, abyste mohli op?t problém? dýchat. ÄŚĂ­st dále...


Jak dlouho trvá ovulace?

10. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak dlouho trvá ovulace?Pro úsp?šné oplození je d?ležité správn? na?asovat pohlavní styk vzhledem k dob? ovulace. Je nutné mít na pam?ti, že ženské vají?ko má životnost jen maximáln? kolem 24 hodin (mužské spermie p?ežívají až t?i dny). Ovulace p?itom trvá r?zn? dlouho. ÄŚĂ­st dále...


Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

9. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém. ÄŚĂ­st dále...


Strana 31 z 33
«« « 27 28 29 30 31 32 33 » »»

Reklama