Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

9. září 2013     komentáře (6)  591 objevnĂ˝ch slov

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.

Jak vzniká cucflek

Jednoduše jde o podkožní mod?inu, která vznikne v d?sledku delšího sání k?že ústy. Z trochu odborn?jšího hlediska se dá ?íci, že dojde k popraskání žilek, které jsou pod k?ží.

Reklama

Jedná se o drobnost, která je nep?íjemná spíše z vizuálního hlediska. Mnoho z vás se za cucflek na krku bude styd?t.

Existují však zp?soby, jak tuto podkožní mod?inku rychle odstranit, aniž byste museli ?ekat na to, než se rána sama zhojí.

Jak odstranit cucflek?

Cucflek se dá rychleji odstranit nebo alespo? zamaskovat n?kolika osv?d?enými zp?soby. Dívky a ženy mohou samoz?ejm? použít kosmetiku, kterou b?žn? zakrývají nedostatky ve tvá?i.

Ledový obklad

Pokud vám partner zp?sobí cucflek, je vhodné na n?j p?iložit ledový obklad. Ten nechte p?sobit minimáln? po dobu ?tvrt hodiny.

Proces opakujte alespo? dvakrát ?i t?ikrát za den. Díky ledovému obkladu dojde ke stáhnutí krevních cév a mod?ina nebude tak výrazná, nedojde k jejímu ší?ení.

Teplo

Je zajímavé, že krom? studeného obkladu p?sobí na zmenšení cucfleku také teplo. Využijte k tomu n?jaký tepelný zdroj, který k postižené oblasti t?la p?iložíte na dobu p?ibližn? p?ti minut.

Proces pak opakujte n?kolikrát denn?. Krev bude rychleji proudit a dojde k rychlejšímu odplavení krevní sraženiny.

Masáž

Na rychlejší zmiznutí cucfleku pozitivn? p?sobí také jemné masírování postižené oblasti. Dbejte p?itom na to, aby byla skute?n? nenásilná a trvala jen n?kolik minut.

Proces pravideln? opakujte do doby, než se mod?ina za?ne ztrácet.

Použití bylinek

Jako na mnoho dalších zran?ní p?sobí i na cucflek blahodárn? n?které bylinky. Obklady z nich jednoduše p?iložte k cucfleku. Dojde k urychlení vst?ebávání krevní sraženiny a za pár dní po cucfleku nebude ani vidu.

Co je pot?eba k odstran?ní cucfleku

  • Led
  • Tepelný zdroj
  • Bylinky

Jak dlouho odstran?ní cucfleku potrvá?

Po?ítejte s tím, že pucflek nezmizí b?hem pár minut. Minimáln? n?kolik hodin, p?i siln?jším cucfleku i dní, bude odstran?ní trvat i tehdy, využijete-li n?který z výše uvedených postup?.

Jaké budou náklady na odstran?ní cucfleku?

Vzhledem k tomu, že výše uvedené tipy po?ítají s mali?kostmi, které snadno najdete doma, jsou náklady na „lé?bu“ cucfleku nulové.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.18 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 33x


Přidat komentář (6)

Reklama

Čtěte také...

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

Švédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form…


Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…

7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

marie

ĂşterĂ˝, 25. Ăşnor 2014
14:25

Mám cucflek jak kráva,co mám d?lat?


Napsal: marie [Odpovědět]

karel

pátek, 13. červen 2014
16:22

to marie:
Nech si u?íznout hlavu a bude po kráv?.


Napsal: karel [Odpovědět] [Skrýt]

fjfj

pondělí, 11. srpen 2014
04:54

omg ale jake bylinky?!?! lol


Napsal: fjfj [Odpovědět]

Luc

středa, 28. leden 2015
19:22

Nejlepší je jemn? masírovat h?ebenem na vlasy, zmizí skoro hned ! Mnohokrát ozkoušeno ;)


Napsal: Luc [Odpovědět]

Rudolf Wysocky

pondělí, 27. duben 2015
00:26

Ja bych take chtel aby mi nekdo bud holka nebo kluk udelal cucfleka a ne bo mi delal tzv. ohnicky


Napsal: Rudolf Wysocky [Odpovědět]

Tomáš

neděle, 28. červen 2015
08:31

Jakože jak dlouho masirovat?


Napsal: Tomᚠ[Odpovědět]