Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

26. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá pásový opar. ÄŚĂ­st dále...


15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

25. září 2013 - Rubrika: Poradna

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?Zápach z úst je nep?íjemný zejména pro lidi z vašeho okolí. M?že být p?itom zp?soben mnoha faktory. Každý z nás by m?l dbát na hygienu tak, aby tomuto problému p?edešel. I ve chvíli, kdy si však poctiv? a pravideln? ?istíte zuby, zápach z úst p?esto m?že být cítit. ÄŚĂ­st dále...


Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

24. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?láte sami doma. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

23. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavitPigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í. ÄŚĂ­st dále...


Jak zabránit nadm?rnému pocení?

22. září 2013 - Rubrika: Prevence

Jak zabránit nadm?rnému pocení?Pocení je u lidí zcela p?irozeným jevem. T?lo tím reguluje svoji teplotu. Zejména v okamžiku, kdy se zvyšuje t?lesná teplota, musí se organismus ochladit, což probíhá práv? pocením. Pokud by t?lo nevylu?ovalo pot, mohlo by snadno dojít k p?eh?átí organismu. Pocení však má svoje meze. Nikomu jist? není p?íjemné, když se potí p?íliš. Dotýká se to také jeho okolí. Pot totiž zrovna nevoní. Existují triky, jak zamezit nadm?rnému pocení. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

21. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?buJe?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet. ÄŚĂ­st dále...


Strana 29 z 33
«« « 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » »»

Reklama