Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

16. listopad 2015     komentáře (0)  810 objevnĂ˝ch slov

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve 2 variantách.

Zdroj: wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG#/media/File:Kiszona_kapusta.JPGZdroj: wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG#/media/File:Kiszona_kapusta.JPG

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve 2 variantách.

Pro? konzumovat salát z kysaného zelí?

Kysané zelí je potravinou, která v sob? zahrnuje celou škálu vitamín? pot?ebných pro zdraví. Jde o ideální dopln?k klasické stravy, který m?žete v p?im??eném množství konzumovat prakticky denn?.

Kysané zelí se obecn? považuje, stejn? jako ?erstvé syrové, za jednu z nejzdrav?jších potravin, které m?žete konzumovat. Zelí je levné, dá se i snadno vyp?stovat, pokud doma máte alespo? malou zahrádku.

Kysané zelí obsahuje:

 • Vitamín C
 • Vitamín B
 • Beta karoten
 • Vitamíny B, K
 • Draslík, vápník, fosfor

Obecn? platí, že kysané zelí je ješt? zdrav?jší nežli syrové. Díky p?sobení bakterií totiž dochází ke zvýšení obsahu všech výše uvedených vitamín?, zejména pak vitamínu C.

Na co pomáhá kysané zelí?

Kysané zelí je ideální p?írodní potravinou, která slouží k detoxikaci organismu a posílení jeho imunity. Díky vysokému obsahu kyseliny mlé?né totiž p?ispívá ke zlepšení funkce st?ev, takže pak organismus lépe a rychleji odvádí toxické látky.

Pravidelná konzumace napomáhá rovn?ž k lepšímu trávení, dochází i k regulaci cukru a cholesterolu v krvi. V neposlední ?ad? p?sobí i preventivn? proti nádorovým onemocn?ním, což je dáno výskytem látek, které mají protinádorový ú?inek. Vznikají práv? v d?sledku kvašení.

Hlavní ú?inky kysaného zelí:

 • Posílení imunity
 • Dodání pot?ebných vitamín? a minerálních látek
 • Snížení krevního cukru
 • Regulace cholesterolu
 • Prevence proti nádorovým onemocn?ním
 • Zklidn?ní funkce st?ev a žaludku
 • Zvýšení odolnosti v??i stresu

Jen u málokteré zeleniny ?i ovoce m?žete najít tak blahodárné ú?inky, jako je tomu u kysaného zelí. O je pozitivních ú?incích na lidský organismus už koneckonc? v?d?li lidé p?ed mnoha stovkami let.

Recepty na vitamínový salát z kysaného zelí

Pokud vám zrovna nezachutná kysané zelí jen tak samotné, sta?í k n?mu p?idat n?kolik ingrediencí a vytvo?íte si lahodný vitamínový salát, na kterém si pochutnáte hlavn? b?hem chladných zimních m?síc?.

1. varianta

Kysané zelí (cca 1 balení z obchodu) lehce opláchn?te ve studené vod?. Na prkýnku si poté nakrájejte 1 st?edn? velké jablko na kosti?ky. Na struhadle si na jemno nastrouhejte 1 mrkev a 1 – 2 stroužky ?esneku. Vše dejte do mísy a promíchejte. Na záv?r p?idejte n?kolik lžic zakysané smetany, které vše p?kn? spojí. Nechte vychladit v lednici.

Co je pot?eba

 • 1 balení kysaného zelí (250g)
 • 1 mrkev
 • 1 jablko
 • 2 stroužky ?esneku
 • 2 – 3 lžíce zakysané smetany

2. varianta

Druhá variant je dosti podobná první. Pouze na místo ?esneku a smetany použijete odlišné ingredience, konkrétn? 1 kus cibule a 1 menší balení majonézy. Postup je jinak zcela stejný.

Co je pot?eba

 • Kysané zelí 250g
 • 1 cibule
 • 1 mrkev
 • 3 - 4 lžíce majonézy

Kysané zelí spolu s mrkví a dalšími surovinami dodá vašemu t?lu spoustu vitamín?. Denn? sta?í zkonzumovat jen kolem 150g salátu a váš organismus bude rázem lépe chrán?n p?ed typickými zimními onemocn?ními, jako jsou nachlazení, rýma ?i ch?ipka. Budete vitáln?jší, mén? vás potrápí ranní únava.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.75 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!