Babské rady na záchvat žlu?níku

19. prosinec 2015     komentáře (0)  563 objevnĂ˝ch slov

Žlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobné žlu?níkové záchvaty i jako preventivní opat?ení v??i nim však mohou sloužit následující babské rady.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Žlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobné žlu?níkové záchvaty i jako preventivní opat?ení v??i nim však mohou sloužit následující babské rady.

Domácí ?aje

Mátový ?aj s medu?kou

P?i p?íprav? nápoje smíchejte dohromady cca 30g máty a medu?kových list?. Do sm?si se p?idávají také koriandr, drcený kmín, kv?ty prvosenky a ko?eny and?liky léka?ské. Vše promíchejte a p?elijte horkou, ne však zcela vroucí vodou. Nechte po dobu asi 10 minut vylouhovat, následn? sce?te a nalijte do hrní?ku. Denn? sta?í vypít jen jeden klasický ?ajový šálek.

Mátový ?aj

Na žlu?níkový záchvat pomáhá i oby?ejný silný mátový ?aj. Na 1 litr nápoje si p?ipravte ?ajovou lžíci mátových list?. Ty pak zalijte vroucí vodou a nechte op?t 10 minut vylouhovat, než bude nápoj p?ipravený ke konzumaci. Mátový ?aj si m?žete dop?át i vícekrát za den.

He?mánkový ?aj s citronem

Zhruba jednu polévkovou lžíci sušeného he?mánku zalijte do šálku horké vody. Nechte 5 – 10 minut vylouhovat, poté sce?te a p?idejte pár kapek ?erstv? vyma?kané š?ávy z citronu.

Krom? t?chto recept? na žlu?ník pomáhají i jiné varianty – kup?íkladu ?aj z ?ekanky.

Š?áva z ovoce a zeleniny

Výborným a zárove? i celkem lahodným receptem a babskou radou na žlu?ník je š?áva, kterou si p?ipravíte z ?edkvi?ky, jablka a raj?at.

Všechny ingredience dávejte zhruba ve stejném pom?ru. Vyma?kejte a vylisujte z nich š?ávy, ty pak smíchejte dohromady do jednoho šálku a vypijte. Pokud chcete nápoji dodat výrazn?jší aroma, aby vám chutnal, doporu?uji p?idat pár kapek citronové š?ávy.

Speciální láze?

Starým babský receptem na zklidn?ní žlu?níku je láze? z odvaru z ovesné slámy. Tu nechte pova?it zhruba 20 minut ve vod?. Vzniklý odvar sve?te a nechte vychladit na teplotu kolem 30 stup?? Celsia. Pak jej nalijte do vany ?i lavoru a pono?te se do n?j. V lázni vytrvejte minimáln? ?tvrt hodiny.

Jak jsem uvedl už v jednom z minulých ?lánk?, na žlu?ník pomáhají také klid a vyhýbání se stresu. To je však spíše preventivním opat?ením. Jako prevence se dají použít také známé švédské kapky, jejichž recept rovn?ž najdete na našem webu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.12 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 16x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!