Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

7. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohouZnají to zejména ?emeslníci a další manuáln? pracující, ovšem s problémem se potýkají také vášniví zahrádká?i. Ten problém se jmenuje mozoly. Nej?ast?ji se vytvá?ejí na rukou, respektive v horní ?ásti dlaní, u prst?. Číst dĂĄle...


Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

3. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + PrevenceB?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší. Číst dĂĄle...


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

4. březen 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak ošet?it popraskané paty? Babské radyPopraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci. Číst dĂĄle...


Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

17. Ăşnor 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehtyVíte, jak se pozná, že jste silným ku?ákem? Sta?í jeden pohled na vaše ruce, respektive prsty. A hned má ?lov?k jasno, že denn? vykou?íte velké množství cigaret. Prsty, mezi nimiž totiž svíráte cigaretu, jsou zažloutlé. Číst dĂĄle...


Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

15. listopad 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují na prstech rukou, kam se obvykle p?enesou teprve poté, co se infekce na ruce dostane práv? v d?sledku p?ímého kontaktu s nehty na nohou. Číst dĂĄle...


Jak vylé?it kop?ivku?

9. listopad 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak vylé?it kop?ivku?Kop?ivka je onemocn?ním, které b?hem života postihne zhruba p?tinu lidí. Jedná se vyrážku, která je vyvolána r?znými alergickými reakcemi. Nejedná se o nijak zvláš? závažné onemocn?ní, navíc se dá ú?inn? a rychle lé?it. Číst dĂĄle...


Strana 3 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»