Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

3. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnechCelulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života. Číst dĂĄle...


Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

30. srpen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradaviceBradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku. Číst dĂĄle...


Jak lé?it atopický ekzém?

20. srpen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it atopický ekzém?Atopický ekzém pat?í mezi kožní onemocn?ní, která postihují hlavn? d?ti. Zhruba u dvaceti procent lidí, u nichž se vyskytne, se však objevuje až v dosp?losti. Z tohoto pohledu se rozlišují t?i formy atopického ekzému- kojenecká, d?tská a dosp?lá. Zatímco u kojenc? se ekzém objevuje hlavn? na tvá?i?kách, u d?tí a dosp?lých se ?ast?ji p?esouvá do oblastí v okolí lokt? a kolen. Číst dĂĄle...


Strana 6 z 6
«« « 2 3 4 5 6