Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

24. září 2013     komentáře (2)  414 objevnĂ˝ch slov

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?láte sami doma.

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?láte sami doma.

Postup p?ípravy

Domácí solný roztok do nosu p?ipravíte velmi jednoduše. Sta?í do hrnce nalít zhruba p?l litru ?isté vody, p?idat jednu až dv? lži?ky hrubozrnné soli a p?ivést k varu.

Jakmile je s?l ve vod? rozpušt?na a voda se va?í, nechte solný roztok chvilku odstát, aby voda vychladla. Následn? si jej naberte pomocí kapátka a aplikujte p?ímo do nosních dírek. Pokud nemáte kapátko k dispozici, sta?í jej nakapat t?eba pomocí st?íka?ky ?i jiným zp?sobem.

Domácí solný roztok je velmi ú?inný, dokáže ihned ulevit. Dýchací cesty se uvolní a vy budete op?t moci dýchat nosem.

Další využití roztoku

Krom? nakapání do nosu lze domácí solný roztok také kloktat v p?ípad?, že vás trápí bolest v krku. P?íprava je v tomto p?ípad? úpln? stejná.

P?eva?ený a zchladlý roztok jednoduše nalijte do hrnku a nalijte do úst. Poté n?kolik vte?in kloktejte a následn? roztok vyplivn?te. Postup byste m?li opakovat n?kolikrát denn?.

Co je pot?eba

  • Voda
  • Hrubozrnná s?l
  • Kapátko

Jak dlouho to potrvá?

P?íprava domácího solného roztoku zabere maximáln? p?t až deset minut. Po d?kladném p?eva?ení po?kejte pár minut, než voda vychladne.

Jaké budou náklady?

S?l má doma v kuchyni opravdu každý. Okamžité náklady tak budou nulové.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.31 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 26x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Jak zastavit krvácení z nosu?

Jak zastavit krvácení z nosu?

Ur?it? se vám n?kdy v minulosti stalo, že vám z ni?eho nic za?ala téct krev z nosu. Mohlo se tak p?itom stát z mnoha d?vod?. Krvácení z nosu obvykle nenazna?uje žádné velké zdravotní komplikace, m?že být pouze doprovodným jevem p?i r?zných onemocn?ních. Vždy je však nutné vyhledat léka?e ve chvíli, …

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.


Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Velké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?s…

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

milkyway765

neděle, 14. únor 2016
23:16

Už používám ušet?ím.Sta?í jen vypot?ebovaný nosni sprej s?l a voda a pomáhá to vic než kupovaný nosní sprej.


Napsal: milkyway765 [Odpovědět]

Mirek

čtvrtek, 10. březen 2016
12:32

Bohužel ty jsi demagog, tunguje to výborn?, jen to asi d?láš blb?!


Napsal: Mirek [Odpovědět] [Skrýt]