Domácí lékárna

Jaké bylinky, potravinové dopl?ky a další produkty pomáhají k lé?b? nemocí. P?írodní produkty jsou zdraví prosp?šné a p?itom mohou být vysoce ú?inné.

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

2. červen 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemociCibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má. Číst dĂĄle...


?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

29. květen 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to vám odpoví tento ?lánek. Číst dĂĄle...


Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

23. květen 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z ústZápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z úst dokáže efektivn? odstranit. Jedná se o produkt Effective Star Basic. Číst dĂĄle...


Jaké použít bylinky na hore?ku?

21. květen 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Jaké použít bylinky na hore?ku?Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje. Číst dĂĄle...


Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

22. duben 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + receptPelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech. Číst dĂĄle...


Rakytník ?ešetlákový a jeho lé?ivé ú?inky

27. Ăşnor 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Rakytník ?ešetlákový a jeho lé?ivé ú?inkyNa zahradách p?ed rodinnými domy se pom?rn? hojn? vyskytuje rakytník ?ešetlákový. Tento ke?, který má p?vod v Rusku, se v sou?asné dob? p?stuje nejen pro okrasu, ale také z toho d?vodu, že jeho plody se dají konzumovat. Mají totiž významné množství vitamín? a dalších látek, které jsou pro lidský organismus p?íznivé. Číst dĂĄle...


Strana 2 z 3
«« « 1 2 3 » »»