Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

2. ÄŤerven 2014     komentáře (1)  831 objevnĂ˝ch slov

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemociCibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.

P?i jakých nemocech cibule pomáhá?

Cibule v nejr?zn?jších úpravách se využívá zejména p?i lé?b? t?chto onemocn?ních:

  • Kašel
  • Rýma
  • Dýchací potíže
  • Angína
  • Bolesti v krku
  • Ch?ipka
  • Nachlazení

Krom? t?chto onemocn?ní je vhodným dopl?kem stravy také v p?ípad? st?evních potíží. Napomáhá totiž k tvorb? žalude?ních š?áv a také k sekreci š?áv ve st?evech.

V neposlední ?ad? byly zjišt?ny také p?íznivé ú?inky u lidí, kte?í trpí na hemeroidy.

Její ú?inné látky p?ispívají rovn?ž k posilování funkce srdce a cév. Je vhodným dopl?kem v okamžiku, kdy máte vyšší tlak.

Kdo z vás má cukrovku, pak by m?l v?d?t, že konzumace cibule p?ispívá k regulaci krevního cukru v krvi.

Obecn? se dá ?íci, že cibule posiluje náš imunitní systém. P?sobí i na naše nervy, které pomáhá zklidnit. Podporuje tvorbu stresových hormon?.

Dalším poznatkem je, že cibule dokáže „likvidovat“ také ku?í oka a jiná kožní onemocn?ní, v?etn? bradavic.

Domácí léky z cibule

Lék na kašel - sirup z cibule

P?sobí jako lék na kašel, dýchací potíže, p?i ch?ipce, využít se dá také v okamžiku, kdy chraptíte, p?ípadn? vás bolí v krku.

Na recept z cibulového sirupu si p?ipravte p?l kila cibule, litr vody, cca 500 g cukru a 100 g medu. Cibuli oloupejte a nechte pova?it ve vod?. P?idejte med a cukr. Vše nechte va?it asi t?i hodiny a poté sce?te. Vzniklý sirup užívejte 5x denn?, vždy posta?í jedna vrchovatá lžíce.

Lék na rýmu

Odkrojte si dv? až t?i v?tší kole?ka cibule. Ty pak zalijte vroucí vodou a nechte n?kolik minut vylouhovat. Pijte ješt? za tepla, a to asi dvakrát až t?ikrát denn?.

Lék na angínu

?tvrt kila cibuli uva?te. Poté ji rozdr?te na drobno a p?idejte trochu medu. Vzniklý lék pak zkonzumujte.

Lék na ku?í oko

Cibuli nechte po dobu jednoho dne naloženou v octu. Poté ji p?iložte na postižené místo a zavažte obinadlem nebo kapesníkem. Tuto proceduru opakujte asi t?ikrát denn?. Za n?kolik dní ku?í oko zm?kne a budete jej moci vymá?knout.

Lék na vysoký tlak

Jak jsem už zmínil, cibule je také p?írodním lékem, který pomáhá snižovat krevní tlak. Na recept pot?ebujete jeden citron, jednu v?tší cibuli, dále asi 20 g ?esneku, 10 g k?enu, ¾ litru vody a ¾ kg cukru.

Nakrájenou cibuli, vyt?ený ?esnek, k?en a nakrájený citron vložte do sklenice. Pak si na plotn? sva?te vodu spolu s cukrem. Ve chvíli, kdy je vlažná, zalijte s ní p?ipravené suroviny ve sklenici. Tuto sm?s nechte po dobu asi 10 dn? odstát. Užívejte dvakrát až t?ikrát denn? po jedné lžíci.

Krom? t?chto recept? se dá nalézt i mnoho dalších. N?které hospody?ky cibuli používají nap?íklad i na vlasy, kdy cibulový odvar spojí s odvarem z dubové kúry. Údajn? to pomáhá na zdraví vlas?. Krom? toho existují i cibulové léky na zán?ty šlach, v?elí bodnutí ?i ekzémy.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…


Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních a…

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Zuuzannka

pondělí, 22. září 2014
08:41

S cibulí mám taky dobré zkušenosti, jako dít? jsem to m?la strašn? ráda, te? vzhledem k mé vytíženosti v práci ji nesta?ím d?lat, ale objevila jsem v lékárn? aspo? ?áste?nou náhradu, bylinný sirup Stopkašel, užívám ho pravideln? 3x denn? a mám to bez starostí, vždycky zaru?en? pom?že a hlavn?, je dobrý jak na suchý tak vlhký kašel.


Napsal: Zuuzannka [Odpovědět]