Domácí lékárna

Jaké bylinky, potravinové dopl?ky a další produkty pomáhají k lé?b? nemocí. P?írodní produkty jsou zdraví prosp?šné a p?itom mohou být vysoce ú?inné.

Návod, jak p?ipravit švédské kapky

21. říjen 2013 - Rubrika: Domácí lékárna

Návod, jak p?ipravit švédské kapkyŠvédské kapky jsou ú?innou pomocí p?i nejr?zn?jších zdravotních potížích, které mají co do ?in?ní s nesprávnou funkcí trávicího ústrojí. Pomáhají však zmír?ovat i potíže, které souvisejí s kožními nemocemi. Jedná se o p?ípravek, který je v tuzemských obchodech a lékárnách k dostání bu? p?ímo ve form? již p?ipravených kapek. M?žete si je však ud?lat i sami doma, posta?í k tomu zakoupit p?íslušnou sm?s bylin. Číst dĂĄle...


Strana 3 z 3
«« « 1 2 3