?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

24. Ăşnor 2014     komentáře (2)  837 objevnĂ˝ch slov

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.

Právem se mu n?kdy ?íká p?írodní antibiotikum, nebo? má lé?ebné i preventivní ú?inky. Jeho konzumace zvyšuje odolnost organismus v??i n?kterým nemocem, stejn? tak jejich vzniku také pomáhá zabra?ovat.

Co obsahuje?

V ?esneku se nachází opravdu velké množství látek. P?edevším jde o vitamíny, které jsou pro zdraví organismu zcela nezbytné.

Jde o tyto vitamíny:

 • Vitamín A – funguje jako antioxidant
 • Vitamín B – d?ležitý vitamín pro správnou funkci metabolismu
 • Vitamín C – ovliv?uje správnou funkci metabolismu aminokyselin

Dále obsahuje také nemalé množství vápníku, selenu a jódu.

Hlavní ú?inky ?esneku

Díky výše uvedených vitamín?m a látkám má ?esnek jednozna?n? pozitivní ú?inky. Rozhodn? je tak vhodné jej za?adit do jídelní?ku a p?ipravovaných pokrm?.

Krom? toho, že je zdravý, je také ve správném množství i chutný, dokáže dodat pokrm?m ten správný ?íz. Zde je ale na míst? vhodné ?íci, že když už chcete kvalitní ?esnek, pak zvolte pravý ?eský pali?ák.

Vyhn?te se ?ínskému ?esneku, který není tak kvalitní, ani nemá pot?ebné aroma a chu?. Sta?í v?d?t, jak p?stovat ?esnek, pak si jej m?žete velmi levn? vyp?stovat i na domácí zahrádce, není t?eba za n?j draze platit v obchodech.

Mezi hlavní ú?inky ?esneku lze za?adit:

 • Zvýšení imunity – díky vysokému obsahu vitamín? pomáhá zlepšovat imunitu organismu. Ten je pak odoln?jší v??i nemocem, vir?m a bakteriím. ?esnek podporuje tvorbu bílých krvinek.
 • Pomáhá p?i onemocn?ní dýchacích cest – máte-li potíže s dýchacími cestami, ?esnek vám uleh?í. Typicky je vhodné jej do jídelní?ku za?adit ve chvíli, kdy se vám špatn? dýchá v d?sledku nachlazení. Ú?inné látky totiž napomáhají uvol?ovat dýchací cesty, ucpaný nos, zlepšují vykašlávání hlen?.
 • Snížení bolesti v krku – trápí-li vás bolest v krku, je dobré si vzít stružek syrového ?esneku, p?ípadn? si ud?lat t?eba sirup. Bolest se sníží a vám se tak rychle uleví.
 • Zlepšení krevního tlaku – díky tomu, že ?esnek roztahuje cévy, p?ípadn? pomáhá uvolnit jejich stažení, p?ispívá k regulaci krevního tlaku.
 • Snižuje cholesterol – pokud máte potíže se zvýšeným cholesterolem, úprava jídelní?ku se za?azením ?esneku m?že pomoci.
 • Udržuje pružn?jší cévy – tím, že obsahuje velké množství antioxidant?, napomáhá udržovat cévy pružné a zdravé.
 • Zlepšení trávení
 • Snižuje riziko vniku rakoviny – podle mnohých pr?zkum? konzumace ?esneku napomáhá snížit riziko vzniku rakoviny kone?níku a také rakoviny tlustého st?eva.

Nežádoucí ú?inky

?esnek je sice zdravý, nicmén? u n?kterých osob m?že vyvolat také jisté nežádoucí jevy. P?edevším se jedná o tyto:

 • Nevolnost
 • Zhoršené trávení
 • Pálení žáhy

V t?chto p?ípadech se doporu?uje snížit konzumaci ?esneku a poradit s léka?em.

Jak ?asto konzumovat ?esnek?

Cht?lo by se ?íci, že ?esneku vzhledem k jeho p?íznivým ú?ink?m nikdy není dost. S ni?ím se to ale nemá p?ehán?t. Aby vám ?esnek spíše neškodil, je ideální konzumace maximáln? jednoho stroužku denn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

4.12 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Teplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esno…


Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Zdraví

středa, 3. květen 2017
14:54

?esnek je výborný lék, nedám na n?j dopustit. Super jsou r?zné p?írodní recepty z ?esneku

https://zdravezdravi.cz/potraviny/cesnek-a-jeho-lecive-ucinky


Zdraví

středa, 3. květen 2017
15:27

?esnek je výborný lék, nedám na n?j dopustit. Super jsou r?zné p?írodní recepty z ?esneku