Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

31. říjen 2013     komentáře (14)  592 objevnĂ˝ch slov

Bolest v krku zp?sobuje potíže p?i polykání, konzumaci jídla, n?kdy i p?i mluvení. ?asto je doprovodným jevem p?i nachlazení, angín? i dalších onemocn?ních. Pokud není nijak akutní, nemusíte hned b?hat k léka?i a nasazovat léky, vysta?íte si s osv?d?enými babskými radami, které potíže s bolestmi krku dokážou pom?rn? ú?inn? tlumit a vy?ešit.

Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krkuBolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

Bolest v krku zp?sobuje potíže p?i polykání, konzumaci jídla, n?kdy i p?i mluvení. ?asto je doprovodným jevem p?i nachlazení, angín? i dalších onemocn?ních. Pokud není nijak akutní, nemusíte hned b?hat k léka?i a nasazovat léky, vysta?íte si s osv?d?enými babskými radami, které potíže s bolestmi krku dokážou pom?rn? ú?inn? tlumit a vy?ešit.

Babské rady

1. Priessnitz?v obklad

Jedná se o klasickou proceduru, která je doporu?ována také odborníky. Priessnitz?v obklad p?ispívá k lepšímu prokrvení a tím i rychlejšímu hojení onemocn?ní.

Postup je následující:

Vezm?te si ?istý kapesník a namo?te jej do studené vody. P?iložte jej na krk, zabalte do igelitového sá?ku a vše ješt? omotejte suchým šátkem.

Studený obklad zajistí snížení teploty v krku, ?ímž dojde k zúžení cév. B?hem n?kolik desítek minut se pak teplota stabilizuje a cévy se za?nou op?t rozši?ovat.

V poslední fázi, která nastává zhruba po hodin?, dojde k p?eh?átí postiženého místa. Obklad na krku ponechte celkem asi dv? až t?i hodiny. Postup pak opakujte po ?ty?ech hodinách.

2. Obklad z brambor

Uva?te si dv? brambory a ješt? za tepla je rozma?kejte p?es sítko. Poté rozma?kané brambory vložte do suchého šátku, zabalte jej a omotejte kolem krku. Nechte p?sobit n?kolik hodin, ideáln? p?es noc.

3. H?ebí?ek

Na bolavý krk ú?inkuje také h?ebí?ek. Ten spolu se lži?kou zázvoru a lži?kou sko?ice smíchejte s va?icí vodou a vypijte. Pro zjemn?ní chuti je možné do nápoje p?idat trochu medu. Nápoj popíjejte do dovy, než bolest v krku poleví.

4. Kloktání

Na kloktání si p?ipravte vodu do skleni?ky, do níž nasypete asi p?l lžíce soli. Po každé kloktání pak roztok vyplivn?te. Postup opakujte s p?estávkami až do doby, než bolest ustoupí.

5. ?esnek

?esnek je lékem na mnoho nemocí. V tomto p?ípad? rovn?ž pomáhá. Sta?í rozkousat a sníst stroužek ?esneku. Po n?kolika hodinách pak další.

6. Tvarohový obklad

M?kký tvaroh naneste na ?istý a suchý šátek, zabalte a aplikujte na krk. Nechte p?sobit n?kolik hodin, nejlépe op?t p?es noc.

7. ?erný ?aj

P?i akutní bolesti v krku pomáhá také ?erný ?aj s medem. Vypijte jej horký, m?lo by se vám ulevit. Tento postup je doporu?ován hlavn? ve chvíli, kdy máte kv?li bolesti problém s polykáním.

8. Jitrocel

Proti bolesti a škrábání v krku ú?inkuje také jitrocel. Použít m?žete bu? jitrocel ve form? sirupu, pokud doma máte sušený jitrocel, p?idejte jej do ?erného ?aje.

9. Cibule

Nakrájejte cibuli na hrubé kousky, vložte do skleni?ky a p?idejte n?kolik lži?ek cukru. B?hem chvilky cibule vypustí š?ávy a vznikne tak sirup, který spolknete.

10. Vitamín C

P?i bolesti v krku zvyšte p?ísun vitamínu C, a? už ve form? tablet ?i v p?írodní podob?, konzumací ovoce.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.85 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 60x


Přidat komentář (14)

Reklama

Čtěte také...

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující.

9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazení

9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazení

Nachlazení mnohé z nás trápí zejména po?átkem zimy, kdy venku panuje chladné po?así. Náš organismus na p?echod z tepla do zimy není zvyklý. D?sledkem toho je, že se cítíme unavení, kašleme, máme rýmu a další p?íznaky. Obecn? se tomuto stavu ?íká nachlazení.


Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, ne…

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Radek

ĂşterĂ˝, 13. prosinec 2016
12:33

Velkou jedni?ku pro Larypront. Zkusila jsem ho, když ho tady chválíte a p?idávám se. Pomáhá a chutná. Bezva.


Napsal: Radek [Odpovědět]

Saša

ĂşterĂ˝, 20. prosinec 2016
08:02

Vyzkoušel jsem kde co. Cibuli s medem, zázvorovou medecínu, ?esnek, ale nakonec jsem si v lékárn? koupil Larypront. Je bez chemie, chutná a úžasn? pomáhá.


Napsal: Saša [OdpovÄ›dÄ›t]

Šárina

pátek, 3. únor 2017
09:57

Také jsem vyzkoušela jitrocelový sirup, cibuli s medem a zázvor, ale moc to nepomohlo. Pak jsem koupila v lékárn? pastilky Larypront bez chemie a bylo po bolesti.


Napsal: Šárina [OdpovÄ›dÄ›t]

A?ka

ÄŤtvrtek, 16. Ăşnor 2017
12:24

Bolení a škrábání v krku jsem dala vale díky cucání Laryprontu. Vyzkoušela jsem ob? p?íchut?. Jak propolis s citronem, tak šalv?jové. Dobré jsou oboje a zabírají skv?le.


Napsal: A?ka [Odpovědět]

Evik

úterý, 7. březen 2017
16:27

Bolení a škrábání v krku? S tím je díky Laryprontu konec. Když se bolest nebo škrábání ozve, za?nu cucat pastilky a v?tšinou do dvou je bolest pry?.


Napsal: Evik [Odpovědět]

Anna

středa, 8. březen 2017
09:23

Na bolení a škrábání v krku jsem vyzkoušela kde co. Ale jen p?írodní. V lékárn? jsem jednou cht?la n?co bez chemie a koupila jsem Larypront. Te? už nic jiného hledat nemusím.


Napsal: Anna [Odpovědět]

Ondra

úterý, 21. březen 2017
11:53

Bolení a škrábání v krku mizí spolu s cucáním pastilek Larypront. Užívám ty šalv?jové a jsou skv?lý.


Napsal: Ondra [Odpovědět]

Strasne trapny

pátek, 7. duben 2017
07:27

Ta trapna, radoby skryta reklama na trapnej Larypront je fakt uboha. Nikdo Vam to nezere!


Napsal: Strasne trapny [Odpovědět]

Kalamaki

pondělí, 7. březen 2016
18:09

Mn? na bolení v krku nejlépe zabírají tobolky Preventan Quattro. Mám to už vyzkoušené i u d?tí (mohou je brát d?ti starší t?í let). Obsahují ú?inné p?írodní látky a nezp?sobují takový ten protivný pocit umrtvení v krku jako jiné p?ípravky.


Napsal: Kalamaki [Odpovědět]

Martina

neděle, 19. leden 2014
11:13

Babské rady na bolest v krku jsou lepší než všechny ty sirupy a tablety. ?aj s citrónem, medem a zázvorem si dáváme doma i jenom preventivn?. A d?da má bylinkovou zahrádku, takže nás zásobuje :-)
---------------------------------
Zpráva byla upravena adminem 20.01.2014 ve 13:28:33


Napsal: Martina [Odpovědět]

Kikoš

čtvrtek, 12. květen 2016
11:58

Celá naše rodina cucá p?i bolestech v krku Larypront. Pomáhá senza?n?.Obsahuje látku Lysozym, která má antibakteriální ú?inky.


Napsal: Kikoš [OdpovÄ›dÄ›t]

Nasran

pátek, 23. březen 2018
23:45

to Kikoš: celá vaše rodina je banda homosexuál?, str?te si sv?j lipron doprdele!


Napsal: Nasran [Odpovědět] [Skrýt]

Filip

pátek, 30. září 2016
08:15

Naše rodina dává jedni?ku Laryprontu. Skv?le pomáhá p?i bolesti a škrábání v krku. Dokonce dob?e chutná.


Napsal: Filip [Odpovědět]

Gába

ĂşterĂ˝, 29. listopad 2016
15:24

Zkoušela jsem zázvor, cibuli s medem i bylinkové ?aje. Nic moc nezabralo. Pak jsem zašla do lékárny a prosila n?co p?írodního na bolest a škrábání v krku. Nabídli mi mimo jiné i pastilky Larypront. Jsou výborný.


Napsal: Gába [OdpovÄ›dÄ›t]