D?tské nemoci

D?ti jsou oproti dosp?lým mnohem více náchyln?jší na r?zná onemocn?ní a choroby. Existují také nemoci, které postihují práv? jen malé d?ti. U nás se dozvíte, jak s n?kterými z nich bojovat.

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

18. září 2013 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzeninOpruzeniny u miminek ?eší snad všechny maminky. Jedná se o zarudlá místa na pokožce, která vznikají v d?sledku zvýšené vlhkosti. Nej?ast?ji za?ínají u kone?níku, postupn? se pak mohou rozší?it i do dalších oblastí na t?la. Pokud se problém ne?eší, m?že dít?ti p?ivodit sv?divé pocity, v horších p?ípadech dokonce až bolestivé útrapy. Číst dĂĄle...


Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

5. září 2013 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné. Číst dĂĄle...


Strana 2 z 2
«« « 1 2